Till startsidan

Kv. Tampen, Kalmar.

Längst ut i Kalmarsund är vi snart i hamn med montage av Kv. Tampen.